אבחונים

קיימים סוגים שונים של אבחונים פסיכולוגים, אשר נעשה בהם שימוש למטרות שונות. באופן כללי, ניתן לומר שאבחונים פסיכולוגים משמשים על מנת להתרשם באופן מעמיק מאישיותו של האדם, יכולותיו השונות, קשייו ומצבו הנפשי.

צורך באבחון יכול לעלות כאשר קיימים קשיים ממוקדים שיש רצון לברר את טיבם (למשל- קשיים בקשב ובריכוז, קשיים בלימודים, או קשיים תפקודיים ורגשיים אשר טיבם לא ברור מספיק), מתוך מחשבה על שילובים והתאמות  במסגרות שונות, כחלק מבירור של כיוונים בטיפול, כחלק מבירורים משפטיים בסוגיות שונות, ועוד.

כפסיכולוג, אני רואה את עשיית האבחון כתהליך עצמו- תהליך אשר יכול לשמש גם כתהליך טיפולי. בתהליך הזה יש חשיבות לקשר הבין אישי, להערכה הקלינית הכוללת, וכמובן- לשימוש מיומן ומדויק בכלי האבחון עצמם. 

ניתן לפנות אלי בכל בקשה או רצון להתייעץ:

052-5353850

finkelmanhaim@gmail.com

רחוב פנקס 4, תל אביב,