טיפולים

אני מאמין שקשיים שונים ומשברים, אשר מביאים אדם לטיפול, יכולים להיות ברי- שינוי, ואף להוות הזדמנות להתפתחות אישית ולגדילה.

 

הגישה העיקרית אשר בה אני מטפל היא הגישה הפסיכודינאמית. גישה זו מתבססת על תיאוריות פסיכואנליטיות, אשר בוחנות באופן מעמיק את תהליכי ההתפתחות וההתעצבות של נפש האדם, ואת צרכיו. כמו כן, חלק ניכר מהתיאוריות הללו בוחנות את הקשר הטיפולי, על מאפייניו השונים, כאמצעי מרכזי בקידומו של הטיפול. כפי שמלמד הניסיון הקליני, וכפי שגם מוכח כיום במחקרים אמפיריים, טיפול בגישה זו מאפשר תהליכי שינוי מיטיבים, וארוכי טווח. 

 

בהתאם לעקרונות הללו אני שואף להתאים באופן אישי ומכוונן את הטיפול אותו אני מציע למי שפונה אלי- טיפול שיכול להיות תהליכי וארוך טווח, אך לעיתים גם קצר יחסית, וממוקד בסוגיות ספציפיות. במידת הצורך, אני משלב בטיפול התערבויות אשר מבוססות גם על עקרונות של טיפול ממוקד, ובמיוחד טיפול קוגנטיבי- התנהגותי (CBT).  

ניתן לפנות אלי בכל בקשה או רצון להתייעץ:

052-5353850

finkelmanhaim@gmail.com

רחוב פנקס 4, תל אביב,